top of page

INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR BO AKTIVT I SVERIGE AB

Innehåll

1 Inledning.

2 Vad är en personuppgift?.

3 Vilka personuppgifter samlar vi in?.

4 Vad använder vi inhämtad information till?.

4.1 Kontakt och identifiering.

4.2 Intresseanmälan för bostäder.

4.3 Kommunikation med oss via email eller webbsida.

4.4 Anmälningar till event och visningar.

4.5 Vid besök på vår hemsida.

4.6 Sammanställning av användningsområden för personuppgifter.

4.7 Lagringstid för personuppgifter.

5 Hur vi delar information med andra.

5.1 Företag.

5.2 Myndigheter.

5.3 Övriga intressenter.

5.4 Vad har du som lämnar personuppgifter för rättigheter?.

6.1 sammanställning av dina rättigheter.

7 Överföring av personuppgifter till andra länder.

8 Information om cookies och digital datainsamling.

8.1 Vad är cookies.

8.2 Sammanställning av använda cookies.

9 Hur kan du som användare hantera cookies?.

10 Kontaktuppgifter.

1 Inledning

Som en del av vår verksamhet samlar Bo Aktivt i Sverige AB, org. Nr 559006-2138 (benämns hädanefter i dokumentet som ”Bo Aktivt”) in och använder personuppgifter från de kunder som interagerar med oss via email eller vår webbplats. Det är av största vikt för oss att de personuppgifter vi samlar in inte missbrukas eller sprids till obehöriga. I detta dokument går vi igenom hur Bo Aktivt samlar in och hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du som registrerad har.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss när du vill enligt informationen i punkt 10 kontaktuppgifter

Det finns tre huvudsyften med vår integritetspolicy:

 1. Att tydliggöra hur vi använder oss av personuppgifter och information som du som kund delar med oss via våra olika kanaler under tiden som du är spekulant på våra bostäder.

 2. Att säkerställa att du förstår vad vi samlar in för information samt vad vi använder den till.

 3. Att visa vårt ansvar som företag för att hantera dina uppgifter och rättigheter enligt rådande lagar och regler.

Alla personuppgifter som vi samlar in från dig är direkt kopplat till försäljningen av våra bostäder. Vi kommer inte använda dina uppgifter för andra ändamål.

Bo Aktivt strävar alltid efter att följa rådande lagar och regler kring personuppgifter såsom GDPR (dataskyddsförordningen), dataskyddslagen och andra relevanta lagar.

2 Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

3 Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du skickar en fråga eller anmäler intresse för något av våra projekt eller event kan vi komma att samla in följande:

 • För- och efternamn

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-postadress

Primärt kommer vi att hämta uppgifter från dig som kund direkt. Det finns dock situationer då vi kan komma att hämta dina uppgifter från tredje part. Det kan röra sig om att ta emot kontaktuppgifter till dig som kund från mäklare eller andra relevanta parter.

4 Vad använder vi inhämtad information till?

4.1 Kontakt och identifiering

Dina personuppgifter används för att vi ska kunna identifiera dig som kund eller avtalspart för att kunna teckna giltiga avtal.

När det är tillämpligt kan vi även dela din information med tredje part i form av mäklare eller andra relevanta samarbetspartners/leverantörer i samband med försäljning eller frågor rörande våra bostäder.

4.2 Intresseanmälan för bostäder

Vi använder även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig rörande intresseanmälningar för bostäder, event och annan typ av relevant kommunikation rörande försäljning och information om våra bostäder. Datumet för intresseanmälan kan också komma att användas för att bestämma en eventuell köplats för bostäderna.

4.3 Kommunikation med oss via email eller webbsida

När du kontaktar oss direkt via t.ex. email eller telefon sparar vi dina kontaktuppgifter som du lämnar till oss för att säkerställa att vi kan få tag på dig.

4.4 Anmälningar till event och visningar

När du anmäler dig till t.ex. en förhandsvisning så sparar vi dina uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna styrka din identitet vid tillfället för det planerade eventet eller sammankomsten.

4.5 Vid besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida (https://www.boaktivt.se) så registrerar vi information rörande din användning av sidan via cookies. Vi samlar in information om vilka sidor du besöker och ditt beteende på vår hemsida, detta för att kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt. För mer information om vilka cookies vi använder på vår hemsida se punkt 8.2 sammanfattning av använda cookies.

4.6 Sammanställning av användningsområden för personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter till att:

 • Hålla koll på intresseanmälningar och köplatser

 • Skicka relevant kommunikation rörande våra bostäder som t.ex. kommande försäljning eller framtida projekt

 • Skicka inbjudningar till event och informationsmöten

 • Förmedla kontaktuppgifter till vår ansvarige mäklare

 • Eventuella marknadsundersökningar eller kundfrågor

4.7 Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter enligt bestämda tidsintervall. Detta för att du som individ enkelt ska kunna veta hur länge dina uppgifter sparas hos oss.

PersonuppgifterSyfteLaglig grundLagringstid

Namn, adress, email och telefonAtt registrera intresse för något av våra projektSamtycke vid registrering

·         Intresseanmälningar som inte leder till köp eller vidare dialog sparas i 6 månader efter projektstart innan de raderas

 

·         Personuppgifter rörande kunder som har köpt bostäder med oss sparas under garantitiden men maximalt 2 år från tillträdesdagen

Namn, adress, email och telefonAtt kommunicera kring våra projekt som personen anmält intresse förBerättigat intresseIntresseanmälningar som inte leder till köp eller vidare dialog sparas i 6 månader efter projektstart innan de raderas

Namn, adress, email och telefonFör att skicka inbjudningar till event och visningarBerättigat intresseIntresseanmälningar som inte leder till köp eller vidare dialog sparas i 6 månader efter projektstart innan de raderas

Namn, adress, email och telefon samt övriga lämnade uppgifterFör att kommunicera kring frågor och andra ärenden med kunderBerättigat intresse

Vid allmänna frågor sparas personuppgifterna så länge ärendet är aktivt, dock max 6 månader efter avslutat ärende.

 

 

 

5 Hur vi delar information med andra

5.1 Företag

Som tidigare nämnt under punkt 3 samt 4.1 och 4.6 kan vi komma att dela din information med andra företag. Exempel, men inte begränsat till, är mäklare, leverantörer och bostadsrättsföreningar. Vi ingår alltid sekretessavtal med våra externa samarbetspartners för att säkerställa din trygghet jobbar alltid för att skydda din integritet enligt rådande regelverk.

5.2 Myndigheter

Vi är även, enligt lag, skyldiga att på begäran dela ut personuppgifter till myndigheter som t.ex. skatteverket eller polisen.

5.3 Övriga intressenter

Efter lämnat godkännande av dig som uppgiftslämnare kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer.

6. Vad har du som lämnar personuppgifter för rättigheter?

När du som kund eller intressent lämnar dina personuppgifter till oss så är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta för vårt ändamål som bolag. Vi har också en skyldighet att vara tydliga med dina rättigheter att kontrollera att vi följer våra riktlinjer gällande hantering av personuppgifter. Bo Aktivt har, enligt lag, ansvar att se till att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Du kan närsomhelst kontakta oss för att ta bort, rätta, komplettera eller på annat sätt modifiera dina lagrade personuppgifter. Bo Aktivt kommer även att agera proaktivt för att rätta eventuella felaktigheter som vi upptäcker gällande dina uppgifter.

6.1 sammanställning av dina rättigheter

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att få dina uppgifter rättade vid eventuella fel

 • Att få din information raderad om det inte finns rättsliga skäl till att Bo Aktivt behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet

 • Att påverka och begränsa i vilka syften Bo Aktivt använder sig av dina personuppgifter

 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Bo Aktivt i ett strukturerat format

 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer

 • Att, under vissa förutsättningar, få dina personuppgifter utlämnade på ett portabelt digitalt medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig

 • Att klaga till datainspektionen (integritetskyddsmyndigheten) om du bedömer att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig

Om du har frågor kring ovan punkter eller villa utöva någon eller flera av dina rättigheter så kan du kontakta vårt dataskyddsombud för att få hjälp.

Vi strävar efter att behandla eller radera data inom 30 dagar på uppgiftslämnarens begäran. Om vi, som tidigare nämnt, inte kan radera din data av rättsliga skäl så kommer vi att meddela dig detta.

7 Överföring av personuppgifter till andra länder

Bo Aktivt kommer inte att föra över dina personuppgifter till andra länder utanför EU.

8 Information om cookies och digital datainsamling

8.1 Vad är cookies

När du går in på https://www.boaktivt.se lagrar webbplatsen en liten textfil (cookie) på din enhet. Cookies används bl.a. för att göra distinktioner mellan olika användare på webbplatsen. Detta möjliggör en förbättring av användarupplevelsen för dig som besöker vår sida.

Det finns två typer av lagringsformat för cookies:

 • Session cookies (raderas när du stänger webbläsaren)

 • Permanenta cookies (sparas på din enhet)

Det finns tre typer av cookies:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies är vitala för att säkerställa funktionaliteten på webbplatsen. Om dessa cookies raderas eller blockeras kommer vissa tjänster och delar på sidan inte att fungera

 • Prestanda- och funktionscookies – dessa cookies är inte vitala för hemsidans funktion men bidrar till att göra användarupplevelsen bättre och mer personlig. Det kan vara t.ex. att sidan kommer ihåg vad du har matat in för uppgifter du har lämnat när du lämnat in en intresseanmälan så att du inte behöver göra om samma sak flera gånger.

 • Marknadsföringscookies – dessa cookies används i marknadsföringssyfte och distribueras av tredje part. Det kan vara t.ex. Google analytics eller andra verktyg för att kunna visa annonser/information som är relevant för dig. Vi har inte kontroll på hur dessa tredjepartsaktörer placerar dessa cookies eller vilken information som de samlar in och lagrar. Därför bör du som individ själv kontrollera dessa parter om du vill ha mer information gällande hantering av personuppgifter och information

8.2 Sammanställning av använda cookies

Cookie namnAnvändningsområdeGiltighetstidTyp

JSESSIONIDSparar användarens inställningar vid sidhämtningUnder tiden användaren är på hemsidanNödvändig

Laravel_sessionIntern cookie när hemsidan uppdateras eller nytt material laddas uppUnder tiden användaren är på hemsidanNödvändig

_gaRegistrerar ett unikt ID för varje användare för att kunna generera statistisk data för hur varje användare beter sig på hemsidan2 årStatistisk

_gatAnvänds av Google analytics för att bedöma hur ofta ett IP försöker ansluta till hemsidan för att kontrollera bandbredd och hastighetUnder tiden användaren är på hemsidanStatistisk

_GIDRegistrerar ett unikt ID för varje användare för att kunna generera statistisk data för hur varje användare beter sig på hemsidanUnder tiden användaren är på hemsidanStatistisk

collectAnvänds för att skicka data rörande användarens beteende på hemsidan samt vilken enhet användaren ansluter ifrån till Google analyticsUnder tiden användaren är på hemsidanStatistisk

Ads/ga-audiencesAnvänds av Google AdWords för att återengagera besökare som bedöms som potentiella kunder baserat på deras användarbeteende onlineUnder tiden användaren är på hemsidanMarknadsföring

frAnvänds av Facebook i annonssyften3 månaderMarknadsföring

r/collectAnvänds för att skicka data rörande användarens beteende på hemsidan samt vilken enhet användaren ansluter ifrån till Google analyticsUnder tiden användaren är på hemsidanMarknadsföring

Test_cookieAnvänds för att testa om användarens enhet stödjer cookiesUnder tiden användaren är på hemsidanTest

trAnvänds av Facebook pixel för att analysera användarens beteende på hemsidanUnder tiden användaren är på hemsidanMarknadsföring

Google_experiment_modAnvänds av Google Adsense för att analysera vilken typ av markandsföring som fungerar bäst på vilken plattformKvarståendeMarknadsföring

Google_pub_configUnder utvärderingKvarståendeMarknadsföring

 

9 Hur kan du som användare hantera cookies?

Du som användare kan styra hur du använder och hanterar cookies när du går in på olika webbsidor. De flesta webbläsarna tillåter att du raderar alla sparade cookies och vissa kan även blockera cookies från att sparas på din dator.

Eftersom cookies, som tidigare nämnt, används för att optimera din upplevelse på webbsidor kan en blockering av dessa medföra begränsad funktionalitet och/eller försämrad prestanda på de webbsidor du besöker.

Du kan även läsa på om din webbläsare och/eller din enhet rörande vad som gäller för hantering och blockering av cookies.

10 Kontaktuppgifter

Tack för att du tagit del av vår integritetspolicy! Nedan finner du kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud. Hör av dig om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud: Ulf Spennare, VD Bo Aktivt

Telefon: +46 31 788 25 77

Email:  ulf@boaktivt.se

Adress: Alfagatan 20A  S-431 62 Mölndal

bottom of page